บ้านที่คุณออกแบบได้ ตามงบประมาณที่คุณต้องการ

WELCOME
MALIBU

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลิบู คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นการรวมกลุ่มของสถาปนิกและวิศวกร ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานส่วนงานออกแบบและงานการก่อสร้าง จากประสบการณ์การทำงานที่สะสมมากพอ จึงได้สร้างทีมงานแต่ละวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการทำงาน ทางเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร.

     การให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย มุ่งเน้นความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้า ทางมาลิบู..มีบริการ งานออกแบบ งานเขียนแบบ งานประมาณราคา ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง และดำเนินการรับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และงบประมาณที่กำหนดไว้ ส่งมอบงานลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

     ปัจจุบัน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่มาลิบู...ยังยืนยันที่จะมุ่งมั่น สร้างผลงานและพัฒนาศักยภาพในระบบการก่อสร้าง ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม มีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ.

     มาลิบู... เราสร้างทีมงานมืออาชีพ ที่มีความถนัดเฉพาะด้าน เฉพาะทาง พึงให้ความสำคัญและเอาใจใส่ ควบคุมคุณภาพของงานในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด โดยทีมสถาปนิก วิศวกร และทีมช่างที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาได้ทั้งคุณภาพ ความสวยงาม ตรงตามมาตรฐานในงานออกแบบ งานก่อสร้าง ในงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ.

วิสัยทัศน์

พึงให้ความสำคัญและเอาใจใส่ ควบคุมคุณภาพของงานในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ผลงานที่ออกมาได้ทั้งคุณภาพ และความสวยงาม ในงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ

ให้บ้านเป็นสิ่งสะท้อนตัวคุณ พื้นที่อาศัยคือพื้นที่ที่คุณได้พักผ่อน...ในงบประมาณที่คุณต้องการ

© 2024 MALIBU CONSTRUTION CHIANGMAI. All RIGHTS RESERVED Powered by CMNice Solution.